Poczatek roku szkolnego

Szanowni Rodzice,

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny, niestety, pracujemy nadal w reżimie sanitarnym, mając nadzieję, że przebiegać on będzie w bezpiecznych warunkach dla Państwa dzieci jak i personelu. Aby tak się stało musimy wszyscy przestrzegać rygorystycznie zasad i wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Gwarantujemy przyjęcie wszystkich dzieci zapisanych do naszej placówki.

- Obowiązuje nadal /uaktualniona/procedura bezpieczeństwa, która w całości jest do wglądu w naszej placówce.

- Prosimy o wypełnienie i złożenie 1 września Oświadczenia Rodziców, dotyczącego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Oświadczenie to znajduje się naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie przedszkola, /dotyczy Rodziców, którzy takiego oświadczenia jeszcze nie złożyli/.

- Dziecko do przedszkola może przyprowadzać tylko jedna osoba dorosła.

- Wchodząc do placówki należy bezwzględnie założyć maseczkę, zdezynfekować dłonie oraz zachować dwumetrowy dystans od innych osób.

- Dzieci chore /kaszel, katar, gorączka/ mszą bezwzględnie pozostać w domu. Dzieci z takimi objawami będą kierowane do izolatki do czasu odebrania go przez rodzica.

- Dzieci nadal nie mogą przynosić do placówki maskotek, pluszaków i innych zabawek.

- W szatni na parterze i na piętrze może przebywać jednorazowo po 7 osób dorosłych. W innym przypadku należy poczekać przed przegrodą.

- Prosimy być w stałym kontakcie telefonicznym.

- Gdyby u Państwa w rodzinie pojawił się przypadek zakażenia, to prosimy nas również o tym poinformować.

- Prosimy o przeprowadzenie pogadanek z dziećmi dotyczącymi m.in. mycia rąk, nie dotykania twarzy. Takie pogadanki przeprowadzać będą oczywiście codziennie nauczycielki w grupach.

- Jeżeli dziecko zostanie odebrane z przedszkola z objawami chorobowymi, należy koniecznie powiadomić dyrekcję przedszkola o diagnozie lekarskiej.

Dyrekcja Przedszkola ,,Elf”