2

 

Nasz Program

1

Przedszkole realizuje cele zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Cele te realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

W latach 2012-2015 realizowana jest koncepcja pracy przedszkolnej "Dziecko w świecie sztuki".

Nasz wizja to: - promowanie warrtości jakie niesie obcowanie ze sztuką. Cel: stwarzanie i wykorzystywanie możliwości oddziaływań pedagogicznych w celu pokazania wartości estetycznych, społecznych i dydaktycznych wynikających z kontaktu ze sztuką.

Przedszkole Niepubliczne "Elf" tworzy klimat wychowawczy oparty na czytelnych zasadach postępowania. Wspólnie z dziećmi tworzone są kodeksy przedszkolaka. Proces wychowawczy przewiduje wzmocnienia i jasne komunikaty dotyczące niewłaściwego postępowania.