2

 

Rozkład dnia

1

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

 

 

 

Radosny poranek, w którym dzieci podejmuję różne wybory czego i jak się uczyć:
? podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-maiupulacyjną,
? są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)
? pracują indywidualnie z nauczycielem,
? wykonują czynności higieniczno-sanitarne, 

Zabawa i edukacja,w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie
i porozumiewają biorą pod uwagę poglądy innych,efektywnie współdziają z rówieśnikami , rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:
? realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
? są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
? prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku
? podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze Relaksacja, podczas której dzieci:
? słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
? słuchają nagrań płytowych i słuchowisk
? słuchają muzyki relaksacyjnej
? bawią się w zabawy "paluszkowe" i słowne

Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych przy niewielkim udziale nauczyciela) kształci umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami., przestrzegają regul obowiązujących w grupie przedszkolnej. 
? podejmują aktywność własną - organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
? podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
? bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
? słuchają literatury, oglądają książki,
? planują i redagują wpisy do Kronik Grupy,
? podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
? dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny


Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu ?ELF" poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.